Info om Produkter

logo-jan

 

Produkter til høytrykk og maskinvask

Norske forhold krever norske produkter

 

MICRO

Er et alkalisk vaske- og avfettningsmiddel.

Inneholder biologisk nedbrytbare glansgivende
tensider og små mengder alifatiske løsemidler.

DOSERING:

Bilvaskemaskiner: Forvask
1 : 6 1 : 10
Høytrykksmaskiner
1 : 5 1 : 15
Motorvask, kapeller
1 : 4
1 : 10

TEKNISKE DATA:

Svak lukt, klar svak gul væske.
pH – 11

HELSE / MILJØDATA:

Xi, irriterende

MASTER-RENS

Er et surt vaske- og rensemiddel for rengj.og
fjerning av metalloksyder, rust, sot, bremsestøv,
sementsøl, rustrenner på båter.
DOSERING:
Bør brukes konsentrert til ekstreme forurensninger.
Kan utblandes 1 : 3, 1 : 5 til bremsestøv
og lettere smuss.
TEKNISKE DATA:
Syrlig lukt, klar lys væske.
pH – ca. 1
HELSE / MILJØDATA:
C, etsende

AQUA-SIL 100

Kraftig bakterie- og soppdrepende alkalisk desinfiserende rengjøringsmiddel.

DOSERING:
Høytrykksaggregat: 1 : 10 innjiseres.
Manuell / lavtrykkspåføring: 1 : 50.

TEKNISKE DATA:
Klar gul væske, pH 12, karakteristisk lukt

HELSE/MILJØDATA:
Xi, irriterende

POLAR GRØNNSEPE

Ren naturlig grønnsepe med furunålsduft til allslags rengjøring.

DOSERING:
En kannekapsel tilsettes vaskevannet, kan økes for ubehandlet treverk og stengulv.

TEKNISKE DATA:
pH – ca. 9.5 Behagelig lukt, lys gul væske.

HELSE/MILJØDATA:
Ikke merkepliktig produkt.

MICRO FORVASK

Er en forsterket utgave av Micro. Alkalisk tyktflytende

vaske- og avfettingsmiddel basert på
biologisk nedbrytbare tensider. Tilsatt alifatiske
løsemiddel, kompleksdanner og vann.

DOSERING:
Kan brukes konsentrert, utblandes 1 : 15 Sommer 1 :7 Vinter  i
vann.

BRUKSANVISNING:
Påfør vaskeløsningen med lavtrykksprøyte og
dusj på i jevne bevegelser nedenfra og oppover.
La midlet virke i ca. 3-5 min. Spyl av med
høytrykkspyler nedenfra og oppover slik at vaskemiddel
og høytrykkstrålen får virke sammen.

TEKNISKE DATA:
pH – 9.8 Moderat lukt, klar væske.

HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

VINTERSHAMPO

Har en spesiell aktiv formel som gir ekstra
vaskekraft. Inneholder biologisk nedbrytbare
glansgivende tensider og små mengder silikat,
fosfat og vann.
DOSERING:
Vanlig smuss: 1 : 20, 1: 50,
Tyngre smuss: 1 : 10, 1 : 20
TEKNISKE DATA:
Svak lukt, gul væske
pH – 12.8
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

UNIVERSAL K-70

Er et ekstra kraftig sterk alkalisk vaskemiddel for de mest ekstreme smussdanelser
i industrien, landbruk, fiskeriindustrien og beslektet industri.
Brukes gjerne i kombinasjon med AQUA-SIL 100 for desinfisering av produksjonsutstyr og transportmateriel i fiskeriindustrien.

DOSERING:
Vanlig smuss:                   1 : 50, 1 : 100
Grov smuss:                     1 : 10, 1 : 20

TEKNISKE DATA:
pH – 13.0 Svak lukt, gul væske

HELSE/MILJØDATA:
C, etsende

SPRINT

Er en universalspray for all innvendig rengjøring av kjøretøy; frontruter, dashbord, speil etc. Interiørspray for speil, tv, servant, bad, kjøkken etc.

DOSERING:
Spray på og tørk av med ren klut. Produktene tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

MICRO 3

Har en kraftig formel som gir bedre effekt
utblandet i vann. Produktet er basert på biologisk
nedbrytbare tensider, alifatiske løsemiddel,
kompleksdanner og vann.
DOSERING:
Vaskeautomater og manuell rengjøring:
1 : 30, 1 : 50
Forvask bil og grov smuss:
1 : 6, 1 : 10
BRUKSANVISNING:
Se under Micro Forvask
TEKNISKE DATA:
pH – 12, Moderat lukt, klar gul væske.
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

AUTOSHAMPO

Er en effektiv shampo for bilrengjøring.
Inneholder biologisk nedbrytbare glansgivende
tensider.
DOSERING:
Vanlig smuss: 1 : 20, 1 : 50
Tyngre smuss: 1 : 10, 1 : 20
TEKNISKE DATA:
pH – 11.5, Frisk lukt, lys klar væske.
HELSE / MILJØDATA:
Ikke merkepliktig produkt.

HD-2000

Delvaskemiddel for vaskemaskiner med temperaturer: 60 – 90ºC. Rengjør effektivt all slags fett og oljeholdigsmuss fra maskindeler, verktøy, rørdeler m.m. Inneholder nedbrytbare vaskeråstoffer og er særdeles lavtskummende.

DOSERING:
Lett smuss: 0.5 – 1%
Grov smuss: 1 – 3%

TEKNISKE DATA:
pH – 13.6 Svak lukt, lys klar væske.

HELSE/MILJØDATA:
C, etsende

KALDAVFETTING

Er et kraftig avfettingsmiddel basert på en blanding av alifatiske og aromatiske hydrokarboner
tilsatt biologisk nedbrytbar emulgator. Ypperlig til kaldavfetting: Asfaltflekker, olje, fett, veisalt og andre tyngre smussdannelser.

DOSERING:
Kan ikke blandes i vann, brukes konsentrert.

TEKNISKE DATA:
Flammepunkt: 63ºC
Karakteristisk lukt, lys klar væske.

HELSE/MILJØDATA:
Xn, helseskadelig

IMIDO EXTRA

Har en spesiell aktiv formel som gir ekstra
vaskekraft til vanskelige smussdannelser.
Inneholder biologisk nedbrytbare glansgivende
tensider, små mengder silikat, kompleksdanner
og vann. Ikke løsemidler.
DOSERING:
Bilvaskemaskiner: 1:40, 1:50
Lavtrykksprøyte: 1:10, 1:20

TEKNISKE DATA:
Svak lukt, klar gul væske.
pH – 12
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

IMIDO EXTRA SUPER

Har en spesiell aktiv formel for bruk i børstevaskemaskiner.
Inneholder biologisk nedbrytbare
glansgivende tensider som holder børstene
rene i bilvaskemaskiner.
DOSERING:
Bilvaskemaskiner: Konsentratet utblandes automatisk
i maskinen. 1 : 10, 1 : 50.

TEKNISKE DATA:
Svak lukt, klar gul væske.
pH – 12.8
HELSE / MILJØDATA:
Xi, irriterende

SUNCLEAN 70

Kaldavfetting el.motorer, motordeler, verktøy o.l. i rensebad m/kost og sprøyte. Varmtvannspyling 80-100ºC innjiseres produktet for avvoksing nye biler og varmavfetting i høytrykksvasker.

DOSERING:
Delevask: Brukes konsentrert i rensebad.
Avvoksing nye biler: 2 – 5% innjiseres.

TEKNISKE DATA:
Flammepunkt 65ºC Svak petroleumslukt, ikke vannløselig, klar væske.

HELSE/MILJØDATA:
Xn, helseskadelig

VINDUSSPYLER-VÆSKE K.

Er et effektivt vindusvaskemiddel som fjerner hurtig insekter og annet trafikksmuss fra frontruter og hindrer frostdannelser i spylersystemet.

DOSERING:
Vinterblanding: 1 : 3
Sommerblanding: 1 : 10

TEKNISKE DATA:
Karakteristisk lukt, blå væske.

HELSE/MILJØDATA:
R-10, b

 

Share Button